Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

διαγώνισμα- β λυκείου


ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
                          ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
                                 
Τάξη            : β’ λυκείου
Μάθημα       :Αδίδακτο αρχαίο κείμενο
Όνομα         :………………………….
Επώνυμο     :………………………….
Ημερομηνία:…………………………..
Α. Κείμενο
λλ’ γε δ, φη Σωκρτης, σ α λγε μν, ντσθενες, πς
ο
τω βραχα χων μγα φρονες π πλοτ. τι νομζω, νδρες, τος νθρπους οκ ν τ οκ τν πλοτον κα τν πεναν χειν λλ’ ν τας ψυχας. ρ γρ πολλος μν διτας, ο πνυ πολλ χοντες χρματα οτω πνεσθαι γονται στε πντα μν πνον, πντα δ κν-
δυνον
ποδονται, φ’ πλεω κτσονται, οδα δ κα δελφος, ο τ σα λαχντες μν ατν τρκοντα χει κα περιττεοντα τς δαπνης, δ το παντς νδεται· ασθνομαι δ κα τυρννους τινς, ο οτω πεινσι χρημτων στε ποιοσι πολ δειντερα τν πορωττων·
                                                                                Ξενοφῶν, Συμπόσιον 35-36
                                                                                                
Λεξιλόγιο:
γε δή: εμπρός λοιπόν
βραχα: εδώ: λίγα
μγα φρονες> μέγα φρονῶ= καυχιέμαι/ υπερηφανεύομαι
νδεται: στερείται
υποδύομαι πόνον= υποβάλλομαι σε κόπους

Α.1. Να μεταφράσετε το κείμενο                                        
                                                                                          Μονάδες 20
Β. Παρατηρήσεις
Β.1.1. Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται.
χρημτων : τη δοτική του ίδιου αριθμού
μν          : την αιτιατική ενικού
πντα       : τη γενική πληθυντικού θηλυκού γένους
                                                                                           Μονάδες 3

Β.1.2. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται των παρακάτω επιθέτων και επιρρημάτων.
μγα        : την ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους συγκριτικού  
                βαθμού
πλεω      : τη δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους υπερθετικού
               βαθμού
πολ       : το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος
                                                                                                                                                                                      Μονάδες   3

Β.2.1. Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται των παρακάτω ρημάτων.
λγε       : το γ’ πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β’ στη φωνή
              που βρίσκεται
νομζω   : το β’ ενικό πρόσωπο οριστική ς μέλλοντα ενεργητικής φωνής
ρ        : το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου β ενεργητικής
              φωνής
ποιοσι : το β’ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού μέσης
            φωνής.                                                                                                     
                                                                                       Μονάδες 4

Β.3.1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις( οι απαντήσεις να μεταφερθούν στο τετράδιό σας).
τος νθρπους, ν τας ψυχας, χοντες, παντς, τν πορωττων

                                                                                                                                                                          Μονάδες 5               
Β.3.2.
π
ς οτω βραχα χων μγα φρονες π πλοτ.
Να βρείτε το είδος ( μονάδες 2), τη συντακτική λειτουργία (μονάδες 1) και να αιτιολογήσετε την εκφορά ( μονάδες 2) της παραπάνω δευτερεύουσας πρότασης.                                                                                                                                                                                Μονάδες 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου