Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ β' τάξης- ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (-εω)
 1) Να συμπληρώσετε τα κενά με τους σωστούς τύπους των συνηρημένων που δίνονται στην παρένθεση.
1.      Πάντες ο γαθονθρωποι .................... (ποιῶ, γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. ε.φ.), να καλῶς .................... ( παινομαι, γ’ πληθ. υποτ. ενεστ.).......................... παρὰ τῶν λλων.
2.      Παντὶ τρόπ ....................... ( πιθυμῶ, γ’ ενικό, οριστ. παρατ. ε.φ.) φαίνεσθαι τὴν ρετήν.
3.      Ο δὲ Ἀθηναίο κ τς Σάμου ὁρμώμενοι τν βασιλέως χώραν κακῶς .................... (ποιῶ, γ’ πληθ. οριστ. παρατ.).
4.      Ἀγησίλαος......................... ( πιθυμῶ, γ’ ενικό, οριστ. παρατ.) τοὺς στρατιώτας μὴ...........................( λεηλατῶ, απαρ. ενεστώτα ε.φ.)
5.      ................................ ( πιμελομαι, β’ ενικό, προστ. ενεστ.) τῶν παίδων καὶ τς γυναικός.
6.      Ἐν τ γῶνι δε τὸν φίλον ................. .....(βοηθῶ, απαρέμφατο ενεστ. ε.φ.).
7.      Ὁ ον λέων....................... (πειλῶ, οριστική παρατ. ε.φ.).
8.      Τὰ τῶν ρχόντων δώματα γραφας και νδρισι ....................... (κοσμῶ, γ’ πληθ. οριστ. ενεστ. ε.φ.)
9.      Κριτίας οκ ................... (φιλῶ, οριστ. παρατ. ε.φ.) εἰ μ ἑαυτόν.2)Να αντιστοιχίσετε τους τύπους της πρώτης στήλης με τη γραμματική αναγνώριση του καθενός της δεύτερης στήλης.ὡμολόγουν
πιορκεν
δειπνῶν
φοβο
πλεονεκτείτω
οικοδομῶμεν
μιμε
αδομεθα
οκοῖο
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑτιμωρεσθαι

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα μ.φ.
μετοχή ενεστώτα, ονομ. ενικού, αρσεν. ε.φ.
γ’ ενικό προστακτικής ενεστώτα ε.φ.
απαρέμφατο ενεστώτα ε.φ.
γ' πληθυντικό οριστικής παρατατικού ε.φ.
α’  πληθυντικό  υποτακτικής ενεστώτα.
β’ ενικό οριστικής ενεστώτα μ.φ.
β’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα μ.φ.
απαρέμφατο ενεστώτα μ.φ.
β’ ενικό ευκτικής ενεστώτα μ.φ.3) Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται.
πικουρῶ      : β’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα.                            .......................................
πορῶ           :  γ’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα.             .......................................
σκῶ             : ονομ. ενικού αρσ. γένους της μτχ. ενεστ. ε.φ.        .......................................
ἐυεργετῶ       :  ονομ. ενικού αρσ. γένους της  μτχ.  ενεστ. μ.φ    .......................................
ζητῶ              : απαρέμφατο ενεστώτα ε.φ.                                     .......................................
χωρῶ             : δοτ. πληθ. αρσ. γένους της μετοχής ενεστ. ε.φ.    .......................................
πολεμῶ         : β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα.                          .......................................
μνομαι      :α’ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα.                        .......................................
φοιτῶ             :γ’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού.                .......................................
γοῦμαι        :γ’ ενικό ευκτικής ενεστώτα.                                    .......................................4) Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων.

ρήματα
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡ.
ΜΤΧ.
νομοθετε


αἱροῦμεν


κινεῖται


ποιεῖσθε


κατοικεῖς


μιμοῦμεθα


νοσοῦσι


ἀπαιτεῖτε


δικεται


μαρτυροσι


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου