Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ β' τάξης- ΘΕΩΡΙΑ

Συνηρημένα β’ τάξης ( σε  - έω - ῶ)

Πλαίσιο κειμένου: έω - ῶ

Συναιρέσεις
                  ε,   ει             "      ει
                   η                  "     η
ε  +                              "   
 
                    ο, ου            " ου
                    οι                 " οι
                   ω                   "    ω

                         ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ


ατ-
ατ
ατ
οῖμι/- οίην*

--
ατ-εν
ατ-ν,
- οσα, -ον
ατ
εῖς
ατ
ς
ατ
οῖς/- οίης*
ατ
ει
ατ
εῖ
ατ
ατ
οῖ/- οίη*
ατ
εί τω
ατ
ομεν
ατ
μεν
ατ
οῖμεν

--
ατ
εῖτε
ατ
τε
ατ
οῖτε
αἰτ
εῖ τε
ατ
οσι(ν)
ατ
σι(ν)
ατ
οῖεν
ατ
εί τωσαν/- ούντων
  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
ᾔτ-
ουν

ᾔτ -
εις

ᾔτ -
ει

ᾐτ-
ομεν

ᾐτ -
εῖτε

ᾔτ -
ουν
                                 ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
ατ
ομαι
ατ
μαι
ατ
οῖμην

--
ατ - εῖ σθαι
ατ -ούμενος
ατ
εῖ
ατ
ατ
οῖο
ατ
ο

ατ -ουμένη
ατ
εῖ ται
ατ
ται
ατ
οῖτο
ατ
εί σθω

ατ -ούμενον
ατ
ομεθα
ατ
ώμεθα
ατ
οίμεθα

--


ατ
εῖ σθε
ατ
σθε
ατ
οῖσθε
ατ
εῖ σθε


ατ
ονται
ατ
νται
ατ
οῖνται
ατ
είσθωσαν/- ούσθων


ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ᾐτ
ούμην

ᾐτ
ο

ᾐτ
εῖτο

ᾐτ
ούμεθα
ᾐτ
εῖσθε
ᾐτ
οντο
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΚυριότερα συνηρημένα ρήματα β’ τάξης

ἐπικουρῶ
πιμελομαι
πιορκ
πιχειρ
γομαι
ετυχ
καλ
κιν
κρατ
λεηλατ
λοιδορ
λυσιτελ
μαρτυρ
μετρ
μιμομαι
μισ
νομοθετ
νοσ
νο
οκ
ρμ
συμμαχ
τελ
τηρ
φθον
φιλ
φοβομαι
χωρ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου