Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ γ τάξης- ΘΕΩΡΙΑ

Συνηρημένα γ’ τάξης ( σε  - οω - ῶ)

Πλαίσιο κειμένου: οω - ῶ

Συναιρέσεις
                    η, ω           "     ω                 
                
ο +         
 
                    ο, ου ,ε        " ου
                  οι,ει,          "   οι
                         ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ


δουλ
δουλ
δουλ
οῖμι/- οίην*

--
δουλ-ον
δουλ-ν,
- οσα, -ον
δουλ
οῖς
δουλ
οῖς
δουλ
οῖς/- οίης
δούλ
ου
δουλ
οῖ
δουλ
οῖ
δουλ
οῖ/- οίη
δουλ
ούτω
δουλ
ομεν
δουλ
μεν
δουλ
οῖμεν

--
δουλ
οῦτε
δουλ
ῶτε
δουλ
οῖτε
δουλ
οῦτε
δουλ
οσι(ν)
δουλ
σι(ν)
δουλ
οῖεν
δουλ
ούτωσαν/- ούντων
  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
ἐδούλ
ουν

ἐδούλ
ους

ἐδούλ
ου

ἐδουλ
ομεν

ἐδουλ
οῦτε

ἐδούλ
ουν
                                    ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
δουλ
ομαι
δουλ
μαι
δουλ
οῖμην

--
δουλ- οῦ σθαι
δουλ -ούμενος
δουλ
οῖ
δουλ
οῖ
δουλ
οῖο
δουλ
ο

δουλ -ουμένη
δουλ
οῦ ται
δουλ
ται
δουλ
οῖτο
δουλ
ούσθω

δουλ  -ούμενον
δουλ
ούμεθα
δουλ
ώμεθα
δουλ
οίμεθα

--


δουλ
οῦσθε
δουλ
σθε
δουλ
οῖσθε
δουλ
οῦσθε


δουλ
ονται
δουλ
νται
δουλ
οῖνται
δουλ
ούσθωσαν/- ούσθων


ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ἐδουλ
ούμην

ἐδουλ
ο

ἐδουλ
οῦτο

ἐδουλ
ούμεθα
ἐδουλ
οῦσθε
ἐδουλ
οντο

                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου