Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ α τάξης- ΘΕΩΡΙΑ

Συνηρημένα α’ τάξης ( σε  -αω - ῶ)

Πλαίσιο κειμένου: άω - ῶ


Συναιρέσεις

                    ε, η             "      α
α  +             ει,          "     
 
                    ο, ου, ω     "   ω
                    οι,           "  

                         ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ


νικ-
νικ-
νικ-
μι/- ῴην*

--
νικ-ν
νικ-ν,
- σα, -ν
νικ-
ς
νικ-
ς
νικ-
ς/- ῴης*
νίκ-
α
νικ-
νικ-
νικ-
/- ῴη*
νικ
άτω
νικ-
μεν
νικ-
μεν
νικ-
μεν

--
νικ-
τε
νικ-
τε
νικ-
τε
νίκ-
τε
νικ-
σι(ν)
νικ-
σι(ν)
νικ-
εν
νικ-
άτωσαν/- ώντων
  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
ἐνίκ-
ων

ἐνίκ-
ας

ἐνίκ-
α

ἐνικ-
μεν

ἐνικ-
τε

ἐνίκ-
ων
                                   ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
νικ-
μαι
νικ-
μαι
νικ-
μην

--
νικ- σθαι
νικ-ώμενος
νικ-
νικ-
νικ-
ο
νικ-

νικ-ωμένη
νικ-
ται
νικ-
ται
νικ-
το
νικ-
άσθω

νικ-ώμενον
νικ-
ώμεθα
νικ-
ώμεθα
νικ-
μεθα

--


νικ-
σθε
νικ-
σθε
νικ-
σθε
νικ-
σθε


νικ-
νται
νικ-
νται
νικ-
νται
νικ-
άσθωσαν/- άσθων


ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

ἐνικ-
ώμην

ἐνικ-

ἐνικ-
το

ἐνικ-
ώμεθα
ἐνικ-
σθε
ἐνικ-
ντο                                                                                                                          Επιμέλεια : Γεροντάκη Ελισάβετ
Παρατηρήσεις
Τονισμός: Η συνηρημένη συλλαβή παίρνει πάντα περισπωμένη. Παίρνει όμως οξεία η δεύτερη από τις συνηρημένες συλλαβές.
   Π.χ. τιμάω-ω -> τιμῶ αλλά τιμα- όντων -> τιμώντων.
{πρακτικός τρόπος : τονίζουμε με βάση τη λήγουσα.}
* ονομάζονται αττικοί τύποι και είναι συνηθέστεροι από τους πρώτους.
Το απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής έχει κατάληξη - ν και όχι -ν.
 Κλίνονται όπως τα συνηρημένα της πρώτης τάξης μόνο που αντί για –α έχουν χαρακτήρα –η τα ρήματα:
-          ζῶ            (ζήω-ῶ)
-          πεινῶ      (πεινήω-ῶ)
-          διψῶ        (διψήω-ῶ)
-          χρῶμαι   (χρήομαι-ῶμαι)
Τα ζῶ, πεινῶ, διψῶ σχηματίζουν την Ευκτική με τους αττικούς τύπους.
Παράδειγμα:

                         ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
 ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ


πειν-
πειν-
πειν-
ῴην

--
πειν -ν
πειν -ν,
- σα, -ν
πειν-
ς
πειν-
ς
πειν-
ῴης
πείν -
η
πειν-
πειν-
πειν-
ῴη
πειν-
ήτω
πειν-
μεν
πειν-
μεν
πειν-
μεν

--
πειν-
τε
πειν-
τε
πειν-
τε
πειν -
τε
πειν-
σι(ν)
πειν-
σι(ν)
πειν-
εν
πειν -
ήτωσαν/- ώντων
  ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ 
πείν-
ων

πείν-
ης

πείν-
η

πειν-
μεν

πειν-
τε

πείν-
ων
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ Α' ΤΑΞΗΣ
γαπῶ
ατιῶμαι
κροῶμαι(= ακούω)
μιλλῶμαι
νιῶ(=ενοχλώ)
παντῶ
πατῶ
βοῶ
γελῶ
γεννῶ
δαπανῶ
διαιτῶ


δρῶ
ῶ(= αφήνω)
ρωτῶ
στιῶ(τρώω)
ττῶμαι
θεῶμαι(= παρατηρώ)
θηρῶ
ῶμαι
κτῶμαι
κυβερνῶ
μελετῶ
μηχανῶμαι
νικῶ


ὁρῶ (= βλέπω)
ὁρμῶ
πειρῶ
πλανῶ
πηδῶ
προσδοκῶ
σιγῶ
σιωπῶ
σπῶ
συλῶ(=λεηλατώ)
τελευτῶ
τιμῶ
τολμῶ
φοιτῶ


                                                                                                        Επιμέλεια : Γεροντάκη Ελισάβετ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου